Naše bezpečné platby

SSL (Secure Sockets Layer) je nekomerčný otvorený protokol a v súčasnej dobe jedna z najviac používaných metód pre zabezpečenie dátových prenosov v rámci internetu medzi serverom s webovou prezentáciou a prehliadačom (užívateľom).

SSL je protokol, ktorý zaisťuje šifrovanie prenášaných dát a autentizáciu servera pomocou digitálnych certifikátov. To, že sme pripojení na webové stránky zabezpečené pomocou SSL, poznáme podľa adresy stránky, ktorá obsahuje navyše písmeno "s", napr. https://krasnesperky.com alebo podľa upozornenia prehliadača.

Princíp funkcie SSL certifikátov je založený na asymetrickom šifrovaní, kde každá z komunikujúcich strán má dva šifrovacie kľúče - verejný a súkromný. Verejný kľúč je možné zverejniť a ak týmto verejným kľúčom dôjde k zašifrovanie dát, je zabezpečené, že tieto dáta bude môcť rozšifrovať len majiteľ použitého verejného kľúča svojím súkromným kľúčom.

U intranetových portálov a hlavne elektronických obchodoch by malo byť používanie SSL zabezpečenia samozrejmosťou.

-

Platna on-line pomocou platobnej brány 

Nižšie sú uvedené všetky dostupné platobné metódy.

-